Tag Archives: säl

En dag på zoo i Berlin

30 Maj

Som en påminnelse om vår föga ärorika historia stod han där 50 meter ifrån oss, den jättelika noshörningen.
Han stod med sidan mot oss och vägrade hårdnackat att vända sig mot den publik som nyfiket stirrade åt hans håll.
Han tillhör den kanske mest åtråvärda, men också minst inställsamma, av arterna i jordens fauna och är därför dömd till undergång.
Det kunde ha varit Albert Ayler, om det inte varit för att denne saxofonist saknade sin andlige likes pansar.
Motsatsen såg vi bland sälarna. En av småsälarna, kutarna, tog fart under vattnet, gled upp på den uppstickande stenen och gled så fint över stenens plana yta för att sedan mjukt glida ner i vattnet igen på den andra sidan.
När han märkte publikens intresse gjorde han om det, när publiken tjöt och applåderade vände han, glidande på stenen, huvudet mot publiken och log inställsamt. Ja, faktiskt tror jag att han log där han gled över stenen.
Det kunde ha varit Liberace, om det inte varit för sälens brunsvarta yttre.

Annonser